Emire Khidayer

  • Slovenčina (Slovenská republika)
  • English (United Kingdom)

Partneri

o mne

Emire KhidayerProfesne sa venujem Blízkemu východu a severnej Afrike, primárne so zameraním na zahraničnú politiku. Narodila som sa slovenskej mame a irackému otcovi a vyrástla som v Žlkovciach a v Trnave. Vyštudovala som arabistiku spolu s anglicistikou na Filozofickej fakulte UK v Bratislave, kde som si z arabských štúdií urobila doktorát. Vzdelanie som si doplnila na Univerzite Ajn Šams v Káhire. Pracovala som na Ministerstve zahraničných vecí SR, v OSN a v súkromnej sfére. Svoje znalosti a skúsenosti som zúročila v knihách "Arabský svet – iná planéta?" a "Život po arabsky", ktoré realisticky odrážajú politické, sociálne a náboženské nastavenia arabských spoločností. Najnovšia kniha "Arábia chutí" a beletria "Dubajské tajomstvá" a "Príbehy zo Sumhuramu" túto mozaiku dopĺňajú. Publikovala som početné politické analýzy, články a poskytla rozhovory, kde rozoberám konkrétnu politicko-spoločenskú situáciu v regióne Blízkeho východu. Na Bratislavskej medzinárodnej škole liberálnych štúdií som prednášala "Arabskú kultúru a spoločnosť".

zahraničná politika

Momentálne pracujem v UNAMI - politickej misii OSN v Iraku, kde sa v rámci národného zmierenia zameriavam na etnické a náboženské menšiny. Predtým som sa venovala prierezovým témam (radikalizmus, islám), ktoré súvisia s konfliktami na Blízkom východe a v severnej Afrike, vrátane dopadu migrácie na obyvateľov Európy. 

Vnútropolitické udalosti, ako i regionálne dianie som pokrývala počas misie v Chartúme (2014-2015), kde som pracovala ako politická poradkyňa hlavného predstaviteľa OSN v Sudáne. Zúčastnila som sa mierových rokovaní medzi sudánskou vládou a SPLM-N v Adis Abebe, monitorovala Národný dialóg, ako i prezidentské a parlamentné voľby v apríli 2015. Vypracovala som detailnú analýzu sudánskeho volebného systému. Rozvíjala som priateľské nastavenie vzťahov medzi Sudánom a OSN. 

V slovenskej diplomacii som pracovala desať rokov s akcentom na oblasť Blízkeho východu a severnej Afriky (1995-2005). Po tri roky (2001, 2002 a 2003) som otvárala Sezónne konzuláty SR v Kuvajte, kde som pracovala ako vedúca misie. Na základe výsledkov mojej práce v politickej, zmluvno-právnej a kultúrno-školskej oblasti bolo v roku 2004 otvorené Veľvyslanectvo SR v Kuvajte. Výsledkom mojej ďalšej aktivity bolo vytvorenie spoločného slovensko-kuvajtského projektu archeologických vykopávok fungujúceho dodnes. Po vpáde USA do Iraku ma MZV SR v rámci pôsobenia v Kuvajte poverilo zmapovaním vyrabovaného Veľvyslanectva SR v Bagdade a mala som leví podiel na jeho znovuotvorení. Logisticky som vypomáhala ženijnej jednotke SR v Hille zameranej na odmínovanie. Zabezpečovala som odovzdanie humanitnej pomoci SR Iraku a pripravila rozvojové projekty pre Irak v spolupráci s Centrom humanitných operácií v Kuvajte. Ako diplomatka som pôsobila na Veľvyslanectve SR v Egypte (1997-2000), kde som zodpovedala za bilaterálne vzťahy s Egyptom, Jemenom a Sudánom, vrátane multilaterálnej Ligy arabských štátov. Popri politickej činnosti výsledkom mojich aktivít v oblasti školstva bolo otvorenie Lektorátu slovenského jazyka na Univerzite Ajn Šams v Káhire.

svet biznisu

Od 2006 do 2010 som pracovala v obchode, konkrétne v oblasti IT. Bola som konateľkou firmy GCWare Middle East v Dubai Internet City v Spojených arabských emirátoch, ktorá podnikala v odvetví geopriestorových služieb, systémov pre vozové parky a riešení pre bezpečnosť potrubí. Firma pod mojím vedením zaviedla update dopravného informačného systému pre mesto Dubaj, ako aj systém pre označovanie adries a cestný informačný systém pre emirát Šardža. Obchodné aktivity zahŕňali Spojené arabské emiráty, Omán, Saudskú Arábiu a Sýriu. Po návrate na Slovensko som pracovala v oblasti telekomunikácií a IT.

knihy, výskum, vzdelávanie

Som autorkou viacerých politických analýz, akademických a populárno-náučných článkov pre slovenské a české noviny a časopisy. Všetky sa týkajú regiónu Blízkeho východu a severnej Afriky. Pre korektné čítanie a písanie som v spoluautorstve s Edgarom Jarúnkom napísala odborný článok "Návrh prepisu arabských slov do slovenčiny", ktorý slúži ako základ pre stanovovanie prepisu z arabčiny do slovenčiny pre Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra Slovenskej akadémie vied a jeho jazykovú poradňu.

Napísala som uvedené knihy:
1. Arabský svet - iná planéta? (dostupná aj v českom a poľskom preklade),
2. Život po arabsky (aj v českom a poľskom preklade),
3. Príbehy zo Sumhuramu, ilustrované Davidom Ursínym (aj v anglickom preklade),
4. Dubajské tajomstvá (aj v českom a anglickom preklade) a
5. Arábia chutí, spoluautorom je fotograf Alan Hyža.

Som autorkou rozhlasových seriálov:
1. Cesta po arabskom svete, v 13 dieloch (v spoluautorstve s Edgarom Jarúnkom),
2. Po arabsky, v 5 častiach: Jemen, Omán, Sudán, Maroko a Sviatky nás zbližujú a
3. Príbehy zo Sumhuramu, adaptácia piatich príbehov z rovnomennej knihy pre RTVS.

V roku 2011 som prednášala predmet "Arabská kultúra a spoločnosť" na Bratislavskej medzinárodnej škole liberálnych štúdií (BISLA). V spolupráci s cestovnou kanceláriou Kartago Tours som v roku 2012 založila rubriku ORIENT s Emíre. V rokoch 2010 a 2011 som prispievala na orientalistický blog v novinách SME a od 2004 do 2006 som bola správkyňou OZ Pro Oriente. Do slovenčiny som preložila poviedky egyptských autorov Salámu Músá a Nawál as-Saadáwí.