Emire Khidayer

  • Slovenčina (Slovenská republika)
  • English (United Kingdom)

Partneri

Arabská identita na Čiernom kontinente

O Afrike z rôznych hľadísk sa porozprávame na besede 17.9.2015 o 18,30 hod., ktorú organizuje firma RubixLab. Niektorí jej zamestnanci sa rozhodli prostredníctvom besied rozširovať obzory a približovať ako myslia a existujú druhí. V spoločnosti viacerých hostí ja sa zameriam na arabskú časť Afriky.
https://www.facebook.com/events/1618865008391127/