Emire Khidayer

  • Slovenčina (Slovenská republika)
  • English (United Kingdom)

Partneri

Beseda "Arabský sen o Európe" na Bibliotéke 8.11.2015 o 11 hod.

Pozývam Vás na besedu "Arabský sen o Európe" v rámci knižného veľtrhu Bibliotéka 2015. V nedeľu 8.11.2015 o 11,00 hod. v programovom centre 1 v bratislavskej Inchebe si povieme, aké očakávania si nesú orientálne národy do Európy. Ktoré aspekty výchovy, vzdelania a kultúrno-náboženského pozadia sú pre tieto národy nosné a ktoré sa jasne vymedzia pri stretoch s európskymi kultúrnymi hodnotami.
http://www.incheba.sk/buxus/docs//2015/biblioteka/sprievodny_program/2015_SPRIEVODNY_PROGRAM
_Program._centrum_5.pdf