Emire Khidayer

  • Slovenčina (Slovenská republika)
  • English (United Kingdom)

Partneri

Beseda "Arabský sen o Európe", Piešťanské informačné centrum 24.11.2015 o 17,30 hod.

Ani posledný víkend nás nenecháva ľahostajnými k tomu, čo sa deje. Aké je chápanie, vnímanie jednotlivcov, ale hlavne celých komunít zo strany Arabov a iných islámskych národov, keď sa dostanú do styku s európskymi hodnotami? A aké očakávania si so sebou nesú ešte predtým, než sa ich dotknú? Rozoberieme si témy, ktoré by sme za iných okolností, akými sú momentálne, sami tak často až každodenne nekonfrontovali so susednou arabsko-islámskou kultúrou. Pozývam Vás na besedu do Piešťan budúci utorok 24.11.2015 o 17,30 hod.!