Emire Khidayer

  • Slovenčina (Slovenská republika)
  • English (United Kingdom)

Partneri

Prednáška: Štátoprávne systémy Blízkeho východu, Právnická fakulta Trnavskej univerzity, 28.4.2016 o 11,10 hod.

Politickú ekonomómiu v kombinácii s právnym rámcom si rozoberieme na Právnickej fakulte Trnavskej univerzity, kde sa v spolupráci s Ústavom pre právne otázky náboženskej slobody uskutoční moja prednáška súvisiaca priamo s predmetom štúdia mladých právnikov "Štátoprávne systémy Blízkeho východu". Vo štvrtok 28.4. v magický čas o 11,10 hod.